Rejestracja na kongres już otwarta!

2022.03.30

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na Kongres FIG. W związku z organizacją Kongresu, w którym większość opłat ponoszona jest w walucie euro, a także z uwagi na dynamicznie zmieniający się kurs walut, organizatorzy przygotowali specjalnie obniżone stawki opłat dla uczestników z Polski wyrażone w złotówkach. Szczegółowe terminy oraz ważne informacje dotyczące sposobu rejestracji dostępne są na stronie internetowej:

link do formularza rejestracji

Głównym celem Kongresu FIG jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie naszej branży. Ramowy program Kongresu FIG 2022 dostępny jest na stronie internetowej:

link do programu kongersu

Więcej szczegółów dotyczących programu ogłoszone będzie, gdy w kwietniu ustalone zostaną nazwy sesji plenarnych i równoległych sesji technicznych. W połowie maja zaś poznamy pełny program XXVII Kongresu FIG. W programie tym, sesje będą zróżnicowane, nie tylko ze względu na różnorodną tematykę 10 komisji oraz kilku stałych grup roboczych, ale także co do formy. Przewiduje się sesje z dłuższymi, krótszymi wystąpieniami, a także panele dyskusyjne, dla których inspiracją będą prezentacje wideo. Wiele zależeć będzie od prelegentów i ich tematów, które zgłosili uczestnicy światowej społeczności geodezyjnej. Ogółem na Kongres wpłynęło aż 430 zgłoszeń, z czego 60 z Polski. Jest to bardzo dobry wynik i bardzo za wszystkie zgłoszenia już dziękujemy. Większość z nich to referaty środowiska akademickiego, ale nie brak będzie też polskich akcentów z administracji i głosu firm komercyjnych.

Komitet Organizacyjny