Prezentacje

Szanowni Państwo!

Kongres FIG to prestiżowe wydarzenie organizowane raz na cztery lata i po raz pierwszy w historii odbędzie się w Polsce. Mamy nadzieję, że pomimo pandemii Covid-19, Kongres odbędzie się stacjonarnie i przyjedzie do nas 1000-1500 uczestników z całego świata. Przewidujemy również formę hybrydową wydarzenia dla tych, którzy z uwagi na ograniczenia w podróżowaniu nie będą mogli przyjechać do Warszawy. Jesteśmy przekonani, że w Kongresie weźmie udział w sumie ponad 2000 profesjonalistów zajmujących się na co dzień pomiarami geodezyjnymi, skanowaniem, kartowaniem, szacowaniem wartości nieruchomości, planowaniem i zarządzaniem przestrzenią, nawigacją, hydrografią czy geoinformacją. Spotkanie w tak szerokim gronie specjalistów będzie wyjątkową okazją nie tylko do wymiany doświadczeń, ale również do przedstawienia swoich dokonań i zaprezentowania oferty. Szczególnie, że przez trzy dni obradom Kongresu będzie towarzyszyć wystawa sprzętu, oprogramowania i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dostępna zarówno dla uczestników stacjonarnych jak i zdalnych.
Czuję się zaszczycony mogąc zaprosić Państwa do Warszawy na Kongres FIG w 2022 roku. Zachęcam do aktywnego uczestniczenia w Kongresie i towarzyszącej wystawie nie tylko geodetów, ale również wszystkich specjalistów z branż pokrewnych (np. inżynierów budownictwa, środowiska, górniczych, etc.). Mam nadzieję, że wesprzecie Państwo organizację tego prestiżowego wydarzenia.
Do zobaczenia na Kongresie we wrześniu 2022 roku!
Z poważaniem,
Janusz Walo
Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Głównym celem Kongresu FIG jest wymiana poglądów, doświadczeń oraz dobrych praktyk, stąd osoby, które chciałyby podzielić się swą wiedzą i doświadczeniem w zakresie geodezji i kartografii serdecznie zapraszamy do zgłaszania wystąpień, które mogą być zaprezentowane podczas Kongresu. Mogą to być zarówno wystąpienia naukowe, jak i prezentacje pokazujące dorobek Państwa instytucji w szerokim zakresie tematycznym Kongresu. Referaty zgłaszać poprzez przesłanie streszczenia 250-500 słów do nierecenzowanych materiałów konferencyjnych do 30 stycznia 2022 r. Na pełną wersję tych materiałów w postaci tekstu o maksymalnej długości 15 stron organizatorzy oczekiwać będą do 1 kwietnia 2022 r. Organizatorzy lokalni uzyskali zgodę FIG na publikację pokonferencyjną rozszerzonych wersji artykułów konferencyjnych w punktowanych czasopismach Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Przeglądzie Geodezyjnym, Archiwum Fotogrametrii, kartografii i Teledetekcji, a wybrane artykuły zostaną zaproszone do prestiżowego Survey Review. Więcej informacji na temat zgłoszeń znaleźć można na stronie https://www.fig.net/fig2022/call.htm.

Call for Paper

Abstract Submission