Organizatorzy

 

Komitet Sterujący Konferencji:
prof. Janusz WALO
Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP)
dr Krzysztof BAKUŁA
Dyrektor Konferencji
dr Ludmiła PIETRZAK
członek Komitetu Sterującego
 prof. Rudolf STAIGER
Prezes Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG)
Louise FRIIS-HANSEN
Dyrektor FIG i Dyrektor Konferencji

Lokalny Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka CIENCIAŁA,
Promocja i komunikacja
dr Artur WARCHOŁ,
Uczestnictwo zdalne i www PL
dr Krzysztof KARSZNIA,
Sekretarz Kongresu
 dr Monika BALAWEJDER,
Rejestracja i kontakt z Uczestnikami
dr Tomasz LIPECKI,
Program
dr Violetta SOKOŁA-SZEWIOŁA
Program

dr Wioleta KRUPOWICZ
Organizacja pre-eventu Sieci Młodych Geodetów (FIG Young Surveyors Network Conference)
Krzysztof MĄCZEWSKI
Wystawa i sponsorzy
Tomasz MALINOWSKI,
Sponsorzy i Wystawa

Magdalena PILARSKA-MAZUREK,
Organizacja i logistyka

Jolanta PLIETH-CHOLEWIŃSKA,
kontakty z administracją

Ewa SURMA,
kontakty z administracją

Lokalny Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz Komitet Geodezji PAN, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab inż. Waldemar Izdebski Główny Geodeta Kraju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Prof. dr hab inż. Jan Kryński Komitet Geodezji PAN
Dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak Komitet Geodezji PAN
Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński Komitet Górnictwa PAN
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Polish Committee of the International Society for Mine Surveying
Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Bernard Kontny Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Leszek Książek prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski Wojskowa Akademia Techniczna
Dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski, prof. AMS Akademia Morska w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde Politechnika Gdańska
Dr inż. Marek Banaś Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
Dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, prof. PBŚ Politechnika Bydgoska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Prof. dr hab. inż. Radosław Zimroz Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa Politechnika Śląska
dr hab. inż. Janusz Ćwiklak, prof. LAW Lotnicza Akademia Wojskowa Instytut Nawigacji
Dr inż. Robert Bauer Instytut Geodezji i Kartografii
Ewa Mańkiewicz-Cudny Naczelna Organizacja Techniczna
Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz Stowarzyszenie Kartografów Polskich
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Krzysztof Lichończak Geodezyjna Izba Gospodarcza
Robert Rachwał Polska Geodezja Komercyjna
Dr hab. Marek Baranowski Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki
Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Tomasz Ciodyk Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Dr hab. inż. Jacek M. Pijanowski, prof. UR Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dr inż. arch. Tomasz Majda Towarzystwo Urbanistów Polskich
Dr inż. Adam Mirek Wyższy Urząd Górniczy
Tomasz Białożyt Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa