Kongres FIG 2022 w obiektywie

2022.09.29

Trwający od 11 do 15 września 2022 r. w Warszawie światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG pod hasłem „Wolontariat na rzecz przyszłości – doskonałość geoprzestrzenna dla lepszego życia” został zakończony. Znaczenie tego hasła wyjaśnił Prezydent FIG Rudolf Staiger. Jak zaznaczył, jesteśmy świadkami pewnego kryzysu wolontariatu w wielu dziedzinach, w tym również w geodezji. Bez większego zaangażowania społecznego rozwiązywanie wielu problemów naszej branży będzie coraz trudniejsze.

FIG jest główną organizacją reprezentującą interesy wykonawstwa geodezyjnego na całym świecie. Stanowi federację krajowych organizacji członkowskich i zrzeszeń reprezentujących działalność zawodową w zakresie geodezji, geomatykii geoinformacji. Kształtuje międzynarodowe forum dyskusyjne oraz przyczynia się do rozwoju branży promując jednocześnie dobre praktyki oraz standardy zawodowe.

Rudolf Staiger, Krzysztof Bakuła i Louise Friis-Hansen podczas 27. Kongresu FIG 2022 w Warszawie

Biuro FIG: Rudolf Staiger – Prezydent FIG, Louise Friis-Hansen – Dyrektor FIG, Maria i Evelien

Kongres odbył się pod Patronatem Honorowym Ministra Rozwoju i Technologii, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

Wiceminister rozwoju i technologii był gościem honorowym Kongresu

 

Podmiotami wspomagającymi Kongres były: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska (współorganizator lokalny),  Polskie Towarzystwo Geograficzne, SymposiumCracoviense oraz Warsaw ConventionBureau, a także Polskie Linie Lotnicze LOT.

Przed Stowarzyszeniem Geodetów Polskichjeszcze wiele pracy związanej z zamknięciem tego wydarzenia, ale możemy już dokonać, chociaż w zarysie, pewnego podsumowania. Pomimo trwającej wciąż w wielu krajach świata pandemii Covid-19 oraz wojny za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, sukcesem był udział prawie 1000 uczestników z blisko100 krajów świata. Podczas ceremonii zakończenia Kongresu władze FIG z uznaniem wypowiadały się o Stowarzyszeniu Geodetów Polskich jako lokalnym organizatorze tego wydarzenia. Jak podkreślił Rudolf Staiger w swoim końcowym wystąpieniu, Kongres był zorganizowany na bardzo wysokim, międzynarodowym poziomie w szczególności mając na uwadze fakt, że SGP miało tylko jeden rok czasu na jego organizację, kiedy inni organizatorzy w przeszłości mieli na to 4 lata.  Z uznaniem o organizacji Kongresu wypowiadał się również Wiceminister Rozwoju i Technologii, Piotr Uściński. Gościem Kongresu była także p.o. Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka, która w swojej prezentacji przedstawiła znaczenie pozyskiwania danych geoprzestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Polsceoraz automatyzację generowania bazy danych obiektów ogólnogeograficznych oraz wizualizacji BDOT10k. Podczas ceremonii otwarcia w imieniu Marszałka Województwa, Geodeta Województwa Mazowieckiego Iwona Głuchowska-Rylska zapoznała uczestników z funkcjonowaniem geodezji i kartografii na poziomie województwa mazowieckiego.

Uczestnicy 1. dnia Kongresu: od prawej Iwona Głuchowska-Rylska (Geodeta Województwa Mazowieckiego), Piotr Uściński (Minister Rozwoju i Technologii), Alicja Kulka (p.o. Głównego Geodety Kraju), Janusz Walo (Prezes SGP), Ewa Surma (GUGIK), Ludmiła Pietrzak (SGP).

Covid-19 w wielu krajach jeszcze nie całkiem w odwrocie

Delegaci FIG z Polski – Prezes SGP Janusz Walo i Wiceprezes SGP Ludmiła Pietrzak

Decyzją delegatów postanowiono, że na kolejne 4 lata Rudolfa Staigera na stanowisku Prezydenta FIG zastąpi DianeDumashie z Wielkiej Brytanii. W wyborach pokonała ona kandydatów z Turcji (OrhanErcan) oraz Australii (Abbas Rajabifard).Podczas Kongresu FIG wybrano również wiceprzewodniczących tej organizacji. Zostali nimi: Daniel Steudler ze Szwajcarii (przedstawiciel GeoSuisse) oraz WinnieShiu z USA (reprezentantka NationalSociety of Professional Surveyors – NSPS). W wyborach pokonali oni kandydatów z Kanady i Chin.

Diane Dumashie

Na uznanie zasługuje fakt, że z ponad 400 zgłoszonych referatów 66 było udziałem polskich prelegentów. Znaczna część wystąpień była transmitowana online dla uczestników z wielu krajów świata. Z tej formy udziału w Kongresie skorzystało prawie 200 uczestników.

Uczestnicy Kongresu na jednej z wielu równoległych sesji referatowych

I na sesjach plenarnych promując swoją kulturę narodowymi strojami

Charity dance – sponsorowana przez firmę Trimble impreza Fundacji FIG w ramach wydarzenia poprzedzającego 7. Konferencję Młodych Geodetów

 

Polskich akcentów na Kongresie było znacznie więcej. Na gali otwarcia zaprezentował swój repertuar Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Ale nie samą nauką człowiek żyje. W auli głównej Politechniki Warszawskiej uczestnicy Kongresu wzięli udział w Gala Dinner – uroczystej kolacji zorganizowanej dla uczestników Kongresu, na której oprawą muzyczną był piękny koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band.

… były też kuluarowe rozmowy

a także tańce…

Organizatorzy…

…. i zadowoleni uczestnicy

W programie Kongresu organizatorzy zapewnili również wycieczki techniczne i tematyczne w tym między innymi do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Muzeum Geodezji Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, Politechniki Warszawskiej, Centrum Nauki Kopernik. Kongresowi towarzyszyły wystawy czołowych producentów sprzętu Geodezyjnego i oprogramowania geodezyjnego takich firm jak Trimble, Esri, Leica, Faro, DJI, Riegl, AgEagle, CHCNav, Carlson, SatLab, Terrasolid, IMG Monitoring, GeoConnect, TopoDOT, Mosaic, KavMedida, a takżepolscy przedstawiciele: WPG Warszawa, OPEGIEKA i Skysnap. Więcej informacji Kongresie, wystawcach, patronach medialnych znajduje się na stronie Kongresu https://congress2022.sgp.geodezja.org.pl

Ciekawostką wśród wystawców była prezentacja przez firmę SatLab robota „pomiarowego”, który spacerował wśród uczestników Kongresu.

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński wśród wystawców Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego

Wystawa firmy Esri – platynowego sponsora

Wystawa firmy Trimble – platynowego sponsora

Wystawa firmy Leica – złotego sponsora

Stoisko firmy Carlson

Wystawa firmy DJI

 

Ważną inicjatywą, która na lata pozostanie niemym świadkiem Kongresu FIG w Warszawie, było odsłonięcie 14 września 2022 r., pomnika Geodezji Europejskiej, znajdującego się na Placu Teatralnym w Warszawie. Pomnik był inicjatywą Mariusza Meusa, który przy wsparciu SGP i determinacji Ewy Janczar – radnej m. st. Warszawy i członkini SGP, udało się odsłonić w czasie trwania Kongresu.

Pomnik upamiętnia jeden z największych projektów geodezyjnych na świecie – pomiar długości łuku równoleżnika 52°N, który przebiega przez całą Europę i właśnie w tym miejscu przez Warszawę. Pomnik przez lata błędnie nazywany był jednak „Południkiem Warszawy”.Równoleżnik ten łączy irlandzką wyspę Valentia z rosyjskim miastem Orsk na Uralu.

Odsłonięcia pomnika dokonała zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.W wydarzeniu tym udział wzięłi: Alicja Kulka – p.o. Głównego Geodety Kraju, Ewa Janczar, radna m.st Warszawy, Iwona Głuchowska Rylska Geodeta Województwa Mazowieckiego, burmistrz stołecznej dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens,Janusz Walo Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich, StigEnemark honorowy przewodniczący FIG, Mariusz Meus – akcja edukacyjna Honorowy Południk Krakowski

Mariusz Meus – inicjator akcji odsłonięcia pomnika i wbudowania tablic.

Od prawej: StigEnemark, Renata Kaznowska, Alicja Kulka, Janusz Walo, Ewa Janczar, Aleksander Ferens, …. Mariusz Meus

 

Najliczniejszą i najbardziej aktywną grupą byli uczestnicy z Ghany, którzy za 2 lata zorganizują Tydzień Roboczy FIG w Akrze.

Swoimi strojami w barwach narodowych uczestnicy z Ghany bardzo efektownie zapraszali na WorkingWeek 2024 który odbędzie się w ich kraju.

Niezwykle cennego wsparcia przy organizacji Kongresu udzielili nam wolontariusze – studenci Politechniki Warszawskiej głównie ze Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Geoida, Koła Naukowego Geodezji i Kartografii oraz Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, a także Klub Filmowo-Fotograficznego „Focus”. Ich praca wolontariacka zasługuje na szczególne słowa podziękowania.

Wolontariusze – studenci Politechniki Warszawskiej z Dyrektorem Kongresu Krzysztofem Bakułą.

…. i z Rudolfem Staigerem, który wręczył certyfikaty FIG organizatora Kongresu.

Warto także wspomnieć o koleżankach i kolegach z SGP, którzy poświęcili swój cenny czas przez rok przygotowań, angażując się w różne inicjatywy. Byli to: Janusz Walo, Barbara Kosińska, Krzysztof Bakuła,  Krzysztof Karsznia, Wioleta Krupowicz, Magdalena Pilarska-Mazurek (Oddział Warszawa), Ludmiła Pietrzak (Oddział Suwałki), Tomasz Malinowski (Oddział Wrocław), Agnieszka Cienciała (Oddział Kielce), Artur Warchoł, Tomasz Lipecki (Oddział Kraków), Violeta Sokoła-Szewioła (Oddział Katowice), Monika Balawejder (Oddział Rzeszów), a także korespondenci dwóch komisji FIG poprzedniej kadencji Ireneusz Wyczałek (Oddział Poznań), Jacek Paziewski (Oddział Olsztyn).

Część Lokalnego Komitetu Organizacyjnego podczas przygotowań do otwarcia kongresu z wolontariuszami.

 

Na zakończenie Prezes SGP Janusz Walo w towarzystwie Dyrektora Kongresu Krzysztofa Bakuły przekazał flagę FIG przyszłorocznemu organizatorowi konferencji FIG – WorkingWeek, który odbędzie się w USA w Orlando. Flagę odebrał członek honorowy FIG, Dyrektor Tygodnia Roboczego, John Hohol.

Obszerne informacje w postaci wideo relacji dostępne w mediach społecznościowych FIG, SGP, a także na stronie Kongresu.

https://congress2022.sgp.geodezja.org.pl